Usbekistan     Oʻzbekiston Respublikasi    Uzbekistan